Adatkezelési tájékoztató

A Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete (HOUG) adatvédelmi elvei

Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete (a továbbiakban: HOUG) számára fontos a személyes adatok védelme. Az egyesületi tagjainak és a rendezvényeire regisztráló résztvevőknek az adatait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési meghatározása, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint kezeli és tárolja.

Az adatvédelmi jogszabályok a személyes adatok kezelésére akkor adnak lehetőséget, amennyiben ehhez az érintett hozzájárul. A tagsági viszony létesítése illetve fenntartása, valamint a regisztrációval egybekötött rendezvényeknél a regisztráció során fordulhat elő személyes adatok megadása, adatközlési cél szerint a kapcsolattartáshoz, a számlázáshoz, esetleg kedvezmény érvényesítéséhez. A személyes adatok kezeléséhez illetve tárolásához való hozzájárulását a jelentkezés vagy regisztráció során tudja megadni. A HOUG e személyes adatokat a fenti célok érdekében kezeli és tárolja, azokat harmadik fél számára általában nem adja át, ilyen kizárólag akkor fordulhat elő, amikor a HOUG együttműködik rendezvényszervező vagy nyilvános információs csatornáit (honlap, közösségi média) kezelő partnerrel. Erről az adott rendezvény információs felületén tájékoztatást teszünk közzé. A HOUG jelenleg a következő adatfeldolgozóval működik együtt: Ad Valorem Hungary Kft. (székhely: 1135 Budapest, Szent László út 48-50; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-994842; adószám: 24191144-2-41)

A kezelt adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
HOUG tagsági viszonyt létesített magánszemély neve, e-mail címe, telefonszáma, fax száma, számlázási címe tagnyilvántartás az érintett hozzájárulása 
HOUG tagsági viszonyt létesített cég neve, e-mail címe, telefonszáma, fax száma, postai címe, számlázási címe, a céget képviselő, szavazásra jogosult személy neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma, fax száma tagnyilvántartás az érintett hozzájárulása 
HOUG rendezvényre regisztrálást végző magánszemély neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe regisztrációs adatok nyilvántartása az érintett hozzájárulása
HOUG rendezvényre regisztrálást végző cég neve, e-mail címe, telefonszáma, fax száma, postai címe, számlázási címe, kapcsolattartó személy neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma regisztrációs adatok nyilvántartása az érintett hozzájárulása


Amennyiben kérdése, megjegyzése lenne az HOUG-nál tárolt személyes adataival kapcsolatban, azt a titkarsag@houg.hu e-mail címen teheti meg! A houg.hu oldalt az Ad Valorem Hungary Kft. üzemelteti.

Az adatvédelmi tájékoztató utoljára 2018. május 25-én frissült.