HOUG Közgyűlés 2022

2022.11.30 - 2022.12.08
A közgyűlést online tartjuk!

Tisztelt HOUG Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesületének Tagja!

A HOUG Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesületének Elnöksége a törvényes működés fenntartása érdekében ülés tartása nélküli döntéshozatalról rendelkezett az Egyesület éves Közgyűlésének kiváltása érdekében.

Az Egyesület Alapszabálya (V. 3.) lehetőséget biztosít az ülés tartása nélküli határozathozatalra, melyről az Alapszabály az alábbiak szerint rendelkezik:

Határozathozatal ülés tartása nélkül

3.1. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.

3.2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A határozathozatali javaslatokat és esetleges mellékleteit legkésőbb 2022. november 30. napjáig küldjük meg a Tagok részére e-mail útján.

Erre tekintettel az elektronikus úton (e-mail) történő szavazási időszakot 2022. november 30. napján nyitjuk meg, és 2022. december 08. 24:00 órakor zárjuk le.

A szavazás módja elektronikus: a szavazásra jogosult tag e-mailben adja le a szavazatát a titkarsag@houg.hu címre történő megküldésével.

Szavazásra csak a 2022-ben tagdíjat fizetett egyéni vagy céges tagok jogosultak.

A szavazás eredményéről a szavazásra jogosult tag legkésőbb 2022. december 14-ig e-mailben kap tájékoztatást.

Napirend:

• Beszámoló a 2022-es év egyesületi életéről, 2023-as tervek
• Egyesület székhelyének áthelyezése
• Elnökségi tagok megbízatásának meghosszabbítása

Reméljük, hogy szavazatával hozzájárul közösségünk aktív működéséhez!


Budapest, 2022. november 15.


Üdvözlettel:

Dr. Magyar Gábor Béla
HOUG Egyesület elnöke